Katalogové listy

Katalogové listy poskytnou všem zájemcům základní, rychlou a přehlednou informaci o naší společnosti nebo o našich řešení a produktech, jejich vlastnostech, funkcích a klíčových parametrech.

Naše katalogové listy můžete získat v elektronické podobě ve formátu pdf a ve vysoké kvalitě určené k tisku prostřednictvím dále uvedených odkazů.

V případě, že požadovaný katalogový list nenajdete nebo v případě, že byste chtěli získat nějaké další podobné informace, můžete nám z tohoto místa poslat e-mail s žádostí o poskytnutí požadovaných informací.

Přehledový katalogový list TECHSYS

Přehledový katalogový list TECHSYS

Katalogové listy aplikací

Monitorovací systém transformátorů (MST)
Monitorování a řízení obnovitelných zdrojů (OZE)
Monitorování bioplynových stanic
Monitoring veřejného osvětlení
Monitorování a řízení distribuční stanic (DTS)
Monitorování a řízení úsekových odpínačů (ÚO)
Monitoring datových center
Agregace a flexibilita (SVR)
SCADA systémy
Bilanční systémy (BS)
Datový koncentrátor
Koncetrátor DLMS (Smart Metering aplikace)
Monitorovací a diagnostický systém (MDS)
Terminál měření energie (TME)
Energetický dispečink dopravního podniku
Konvertory protokolů
Gateway IEC 61850
Ochranné funkce Storm

Katalogové listy produktů

Storm-01
Storm-03
Storm-04
Storm-05
Storm-06
Storm-Expanzní moduly
Storm-81

Katalogové listy software

SW Twister
SW TechSight
SW TINA

Katalogové listy služeb

Servisní služby

 

Soubory ve formátu pdf jsou čitelné pomocí software Adobe® Reader®. V případě, že tento software nemáte k dispozici, můžete jej získat zdarma zde.

 

Copyright © TECHSYS - HW a SW, a.s. Všechna práva vyhrazena