Bilanční systémy

Aplikace bilančních systémů TECHSYS nacházejí uplatnění napříč obory od energetiky až po obchodníky s elektrickou energií. Modulární aplikace s širokou škálou funkcí je vždy složena z jednotek pro distribuovaný sběr dat z měřidel, z centrálního serveru a z vizualizace. Aplikaci je možno postavit jako CLOUD nebo doplnit do již existujících systémů.

Bilanční systémy pro obchodníky s elektrickou energií

Komplexní řešení pro monitorování a bilanci odběrů a dodávek energií. Zpracování měření elektřiny, plynu, tepla a vody. Modulární aplikace s širokou škálou funkcí pro účastníky energetického trhu.

Bilanční systémy pro průmyslové podniky a lokální distribuční sítě

Aplikace pro monitorování, regulaci a bilanci odběrů a dodávek energií. Zpracování měření elektřiny, plynu, tepla a vody. Nedílná součást implementace Energetického Managementu, plnícího požadavky ISO 50001 pro neustálé zlepšování využívání energií a snižování nákladů. Jednoduchá možnost rozšíření o aplikace pro dispečerské řízení a správu distribuční sítě.

Katalogový list Bilanční systémy
Copyright © TECHSYS - HW a SW, a.s. Všechna práva vyhrazena