Terminál měření energie

Terminál sběru dat z elektroměrů a dalších měřidel energií a médií

Terminál měření energie (TME) je určen pro zpracování informací obchodního měření. Terminál je určen pro připojení k elektroměrům, plynoměrům, měřičům spotřeby tepla, případně dalším měřičům spotřeby médií, vodoměrům, měřičům spotřeby technických plynů. Zajišťuje zpracování výstupních pulzů nebo lokální komunikace elektroměrů, které převádí do podoby standardních komunikací používaných v konceptu chytrých měření (Smart Metering).

Katalogový list Terminál měření energie
Copyright © TECHSYS - HW a SW, a.s. Všechna práva vyhrazena