TECHSYS

Energetický dispečink LDS

Komplexní řešení pro dispečerské řízení lokální distribuční soustavy

Energetický dispečink LDS je komplexní plně škálovatelné a modulární řešení, které zajišťuje řízení, monitorování a diagnostiku sítě lokálního distributora. Funkce dispečinku zajišťují podporu pro řízení procesů související s přípravou i operativním řízením provozu a jeho následným vyhodnocením.

Primárně jsou funkce dispečinku určeny pro elektro-energetiku, ale stejně tak vyhoví i pro potřeby dalších typů energií i médií (plyn, teplo/chlad, voda, odpadní vody, tlakový vzduch, technické plyny), jak pro jejich distribuci, tak i výrobu a případně i akumulaci.

Základní funkce operativního řízení mohou být doplněny o podporou řízení prací souvisejícími s údržbou a opravami (B-příkazy, zajišťování pracoviště atd.), případně o činnosti navazující na funkce obchodování s energiemi a médii, případně na nové funkce související s obchodováním s podpůrnými službami a rolí agregátora.

Z hlediska vazeb na další systémy nabízí řešení celou řadu rozhraní, ať už ve formě komunikací podle běžných technologických standardů nebo široké škály rozhraní k IT systémům nebo systémům ostatních subjektů (OTE, ERU atd.).

Energetický dispečink LDS je založen na aplikaci SCADA TECHSYS, může však být doplněn o vybrané funkce dalších aplikací TECHSYS, jakými jsou například Bilanční nebo Monitorovací systémy. Díky této škálovatelnosti je možné vytvořit energetický dispečink na míru lokální distribuční soustavě každé velikosti a zaměření.

Katalogový list Bilanční systémy
Katalogový list Monitorovací systém transformátorů
Katalogový list Monitorovací a dignostické systémy

 

Copyright © TECHSYS - HW a SW, a.s. Všechna práva vyhrazena