TECHSYS

PRODUKTY TECHSYS Služby TECHSYS

Služby

Nabídkou služeb doplňujeme naši nabídku produktů a aplikací tak, aby naši zákazníci získali v TECHSYS dodavatele, který dokáže splnit veškeré požadavky.

Zakázkový SW

Naše dlouholeté zkušenosti v oblasti vývoje SW dokážeme zúročit při řešení zakázkového SW dle požadavků zákazníků. Jsme připravení provést základní analýzu, připravit optimální řešení a dovést ho do konečného stádia standardního SW produktu, včetně kompletního otestování, vypracování uživatelské dokumentace a zaškolení systémové obsluhy i uživatelů.

Návrhy řešení

Pro dodávku aplikací, jsme připravení provést základní analýzu potřeb budoucích uživatelů, navrhnout optimální strukturu řešení a připravit odpovídající nabídku.

Projektování ve všech stupních

Pro nabízená řešení vypracujeme příslušnou projektovou dokumentaci požadovaného stupně a rozsahu. Dokážeme nabídnout i dokumentaci pro zajištění organizace výstavby rozsáhlých investičních celků.

Varianty dodávek

Jsme připravení přizpůsobit rozsah dodávky požadavkům našeho zákazníka a budoucího objednatele. Nabízíme jak jednotlivé produkty a celé aplikace, včetně možnosti dodávek dlouhodobým partnerům i jako OEM, tak i komplexní dodávky na klíč, ve kterých můžeme vystupovat jako generální dodavatel.

Pronájem, hostování, služby

Nabízíme také možnost pronájmu produktů i aplikací. Pro SW produkty a aplikace nabízíme možnost jejich umístění a provozu v našem datovém centru (pronájem infrastruktury) nebo možnost využívání funkcí prostřednictvím dodávky služby.

Servisní služby

Nabízíme širokou škálu služeb pro komplexní a dlouhodobou péči o dodané produkty a aplikace. Od základního servisu na vyžádání, přes trvalou péči, včetně pravidelných prohlídek, až po komplexní servisní služby typu SLA, zahrnující špičkovou péči 24/7. Využíváme moderní postupy, nepřetržitou hot-line, helpdesk a vzdálený zabezpečený přístup k provozovaným aplikacím.

Katalogový list Servisní služby
Copyright © TECHSYS - HW a SW, a.s. Všechna práva vyhrazena