TECHSYS

PRODUKTY TECHSYS Hardware TECHSYS

Hardware

Modulární řada embedded systému Storm dokonale pokrývá potřeby zákazníků pro sběr dat, monitoring, regulaci nebo automatizaci v těch nejnáročnějších podmínkách. Integrace vhodných prvků z oblasti energetiky, IoT, SMART a Průmysl 4.0 jsou garantem univerzálnosti systému. Důraz kladený na robustnost a spolehlivost přináší zákazníkům dlouhou životnost systému Storm.

Storm-01

Jednotka Storm-01 je základní modul řady Storm. Je vybaven komunikačními moduly a řadou komunikačních rozhraní, prostřednictvím kterých může být bez problémů integrován do řídicích a informačních systémů zákazníků.

Katalogový list Storm-01

Storm-03

Multifunkční měřicí převodník pro univerzální použití. Vysoká přesnost a široká škála měřicích, indikačních a ochranných funkcí, včetně zákaznicky definovaných. Nadstandardní výbava komunikačních rozhraní a protokolů umožňuje téměř neomezenou integraci.

Katalogový list Storm-03

Storm-04

Storm-04 je multifunkční terminál z rodiny Storm splňující všeobecné standardy systémů monitorování, řízení a automatizace v telekomunikacích, průmyslu, energetice i dalších oborech. Typické je využití pro monitoring prostředí, sledování spotřeby, přenos signalizací a pro dálkové ovládání.

Katalogový list Storm-04

Storm-06

Storm-06 je multifunkční měřicí převodník z rodiny Storm určený pro měření střídavých a stejnosměrných proudů. Uplatnění nalezne zejména v telekomunikacích, dopravě, energetice i dalších oborech. Příkladem typického využití terminálu je monitorování trakčních zařízení, telekomunikační infrastruktury a technologií fotovoltaických elektráren.

Katalogový list Storm-06

Rozšiřující moduly

Expanzní moduly Storm rozšiřují počty vstupů a výstupů základních jednotek Storm-01 nebo Storm-04. Vhodnou kombinací základních jednotek a příslušných expanzních modulů je možné vytvořit sestavu terminálu odpovídající konkrétnímu použití a požadavkům zákazníka

Katalogový list Rozšiřující moduly
Katalogový list Storm-81
Copyright © TECHSYS - HW a SW, a.s. Všechna práva vyhrazena