TECHSYS

APLIKACE TECHSYS Koncentrátory TECHSYS

Koncentrátory

Aplikace koncentrátorů TECHSYS je postavena jako modulární SW balík s řadou funkcí. Důraz je především kladen na robustnost, škálovatelnost a požadavky kybernetické bezpečnosti, díky čemuž nacházejí uplatnění od jednoduchých systémů až po systémy složité s maximálním důrazem na bezpečnost a spolehlivost.

Datový a komunikační koncentrátor

Datový koncentrátor slouží ke sběru dat z rozlehlých podřízených systémů, jejich archivaci a předávání do systémů nadřazených. Datový koncentrátor je typickou částí SCADA systémů, kde zajišťuje nejen sběr dat a vazbu do dalších systémů, ale i vrstvu zajišťující bezpečnostní oddělení citlivých částí.

Katalogový list Datové koncentrátory

Koncentrátor DLMS

Koncentrátor DLMS je moderní prvek určený pro zpracování dat obchodního měření v oblastech výroby, přenosu, distribuce i spotřeby elektrické energie, plynu, tepla, vody a dalších médií.

Katalogový list Koncentrátor DLMS
Copyright © TECHSYS - HW a SW, a.s. Všechna práva vyhrazena