Monitorovací a řídící systémy

Monitorovací a řídící systémy TECHSYS jsou komplex vlastních produktů, doplněný produkty pečlivě vybraných dodavatelů, především vlastního SW, HW a odpovídajícího inženýringu. Aplikace je sestavena v rámci procesu výroby daného typu, kdy je také přizpůsobeno specifickým požadavkům příslušného zákazníka. Realizace probíhá podle zásad nejnovějších trendů doby, především dle požadavků na kybernetickou bezpečnost. Vždy je kladen důraz na pečlivou a kvalitní realizaci vedoucí k zákazníkově plné spokojenosti.

Monitorování, řízení a automatizace ovládání úsekového odpínače

Řešení TECHSYS pro monitorování, řízení a automatizaci úsekového odpínače venkovních sítí VN. Kompaktní řešení na bázi terminálů Storm, umístěné v ovládací skříni odpínače. Monitorování a řízení prvků a měření odpínače. Indikace poruchových stavů a průchodu poruchových proudů. Vysoká odolnost a spolehlivost vyhovující prostředí venkovních sítí.

Katalogový list Monitorování, řízení a automatizace ovládání úsekového odpínače

Monitorování, řízení a automatizace distribučních trafostanic VN/NN

Řešení TECHSYS pro monitorování, řízení a automatizaci distribučních trafostanic (DTS). Modulární řešení na bázi terminálů Storm umožňuje flexibilní konfiguraci i prostorové uspořádání. Indikace poruchových stavů a průchodu poruchových proudů.

Katalogový list Monitorování, řízení a automatizace distribučních trafostanic VN/NN

Monitorovací systém transformátorů a tlumivek

Monitorovací systém transformátorů (MST) je určen pro provozní on-line diagnostiku transformátorů a tlumivek. Trvalé sledování umožňuje optimalizovat údržbu a způsob využití strojů. Včasná indikace hrozící poruchy umožní předcházet nákladným opravám strojů a výpadkům napájení.

Katalogový list Monitorovací systém transformátorů a tlumivek

Monitorovací a diagnostický systém technologií a řídících systémů

Monitorovací a diagnostický systém (MDS) je řešení, které zajišťuje monitorování a diagnostiku technologií i jejich řídicích systémů. Cílové nasazení je univerzální. Je určen např. pro monitorování a diagnostiku výrobních technologií, technologií dopravních i komunikačních systémů, energetiky i přepravy médií různého typu.

Katalogový list Monitorovací a diagnostický systém technologií a řídících systémů

Monitorování a řízení obnovitelných zdrojů

Komplexních řešení pro monitoring a řízení výroben elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Naše řešení plně vyhovuje aktuálním požadavkům distributorů na výrobny elektřiny z OZE s výkonem větším jak 100kW.

Katalogový list Monitorování a řízení obnovitelných zdrojů

Monitorování bioplynových stanic

Komplexní řešení pro monitoring a řízení bioplynových stanic, které dodávají plyn do distribuční sítě. Naše společnost je schopna finalizovat dodávku včetně zajištění a provedení testů s dispečerskými systémy provozovatelů distribučních soustav (DS).

Katalogový list Monitorování bioplynových stanic

 

 

Copyright © TECHSYS - HW a SW, a.s. Všechna práva vyhrazena