TECHSYS

Agregace a flexibilita

Pro základ řešení systémů využití volné zdrojové kapacity (flexibility) a agregace využívá TECHSYS výhradně svých produktů. Pro případné doplnění dalších nadstavbových funkcí využíváme pečlivě vybrané produkty našich prověřených partnerů.

Systémy řeší kompletně požadavky kodexu přenosové soustavy ČEPS z pohledu podpůrných služeb (PpS) pro tvorbu tzv. agregačních bloků. Vhodné pro agregátory disponující vhodnou zdrojovou základnou flexibility (KGJ, BMS, KVET, MVE, BSAE, Elektrokotle atd.)

Základní funkce systému:

• Rozhraní agregačního bloku pro komunikaci s ČEPS (terminál agregačního bloku)

• Dispečink zastřešující funkci a obsluhu agregačního bloku (řídící systém agregačního bloku)

• Terminál flexibility řešící komunikaci s řídícími systémy dílčích zdrojů flexibility a jejich ovládání.

Další nadstavbové funkce systému:

• Příprava a plánování provozu

• Obchodní modul

• Správa obchodních a provozních dat

• Optimalizace provozu

• Rozhraní do dalších systémů (ČEPS, OTE)

Katalogový list Agregace a flexibilita

Partneři:

 
 

 

 

Copyright © TECHSYS - HW a SW, a.s. Všechna práva vyhrazena