TECHSYS

PRODUKTY TECHSYS Software TECHSYS

Software

Klíčovou součástí našich produktů a aplikací je software a firmware vyvíjený v TECHSYS. Díky vlastnímu vývoji jsme schopni přizpůsobovat funkční vlastnosti zařízení nejen na úrovni běžné parametrizace, ale také doplněním zákaznických funkcí, vyřešením nestandardních vlastností okolních systémů apod.

Dlouholetá tradice vývoje real-time software a embedded firmware je zárukou vysoké kvality našich produktů a aplikací, schopnost provádět úpravy na úrovni software zaručuje jejich maximální flexibilitu.

SW Twister

Twister je aplikační software pro operační systémy Linux a Windows, který nachází uplatnění v zařízeních pro on-line sběr, přenos a zpracování dat v telemetrických, počítačových a mobilních datových sítích. Díky široké škálovatelnosti výkonu ho lze použít v malých terminálech pro sběr dat (RTU) a specializovaných technologických monitorech vybudovaných na různých HW platformách. Stejně dobře se hodí i pro centrální komunikační uzly sítí a velké datové servery, kde společně s dlouhodobou archivací dat a zobrazovacími klienty vytváří základ plnohodnotných SCADA systémů.

Katalogový list SW Twister

FW Storm

Zařízení rodiny Storm jsou dodávána s embedded firmware Storm. Tento firmware v maximální míře využívá vlastností jednotlivých HW klonů Storm, jeho součástí je i bohatá škála dopočtů a specializovaných funkcí pro různé obory, stejně jako provádění krátkodobé archivace získaných dat.

Databáze SQL/LTA

Důležitou součástí datových koncentrátorů, dohledových a řídicích systémů je archivace dat. Základem archivace dat v zařízeních Twister je SQL databáze doplněná specializovanou aplikaci LTA (Long Term Archiv), která řeší specifika spojená s real-time charakterem ukládaných dat (velká četnost a asynchronní charakter změn) a také nabízí prostředky pro provádění agregací nad dlouhodobými datovými řadami.

Zobrazovací klienti

Důležitou součástí našich aplikací jsou programy, umožňující prezentovat zákazníkovi aktuální stav a historii změn sledovaných technologií formou technologických schémat, tabulek a grafů. K tomuto účelu slouží chytrý klient TechSight určený pro Windows i Linux a tenký klient TINA (Techsys Internet NAvigator).

Katalogový list TechSight
Katalogový list TINA
Copyright © TECHSYS - HW a SW, a.s. Všechna práva vyhrazena