TECHSYS

Monitoring datových center

Komplexní řešení pro dohled datových center a počítačových sálů

Monitoring datového centra je komplexní modulární řešení pro online dohled a diagnostiku datových center, počítačových sálů, či jiných ICT technologií. Princip celého systému je založen na sběru dat z tzv. sběrných modulů a čidel, jejich zpracování v centrálním dohledovém systému a prezentaci ve vizualizačních klientech. Snímaná data jsou systémem archivována a umožňují zpětnou analýzu. Modularita celého systému a široká škála možných připojitelných čidel umožňuje systém přizpůsobit přesně dle požadavků zákazníka a kdykoliv jej rozšiřovat, či měnit jeho kon guraci. Součástí řešení může být i bilanční systém určený pro bilancování spotřeby elektrické energie vybraných technologií, díky čemuž systém napomáhá i k analýze odběrového diagramu a optimalizaci nákladů.

Katalogový list Monitoring datových center

 

Copyright © TECHSYS - HW a SW, a.s. Všechna práva vyhrazena