TECHSYS

REFERENCE TECHSYS Vybrané akce TECHSYS

Vybrané akce

Dodávka koncentrátorů pro sběr a zpracování dat

Koncentrátory pro sběr a zpracování dat (ASDŘ) jsou realizovány pomocí SW Twister. Koncentrátory zpracovávají data v obou směrech, tedy z jednotlivých objektů do centra a opačným směrem zajišťují povelování technologie jednotlivých stanic. Pro zvýšení spolehlivosti je systém realizován jako zálohovaná dvojice provozovaná v režimu Main-HSB.

Realizace v distribučních společnostech ČEZ Distribuce, a.s. a E.ON Distribuce, a.s.

Katalogový list SW Twister
Katalogový list SW TechSight, SW TechAdmin

Realizace a obnovy RTU pro úsekové odpínače

Instalovány stovky kusů RTU pro monitorování, řízení a automatizaci úsekového odpínače venkovních sítí VN. Kompaktní řešení na bázi terminálů Storm, umístěné v ovládací skříni odpínače. Monitorování a řízení prvků a měření odpínače. Indikace poruchových stavů a průchodu poruchových proudů. Vysoká odolnost a spolehlivost vyhovující prostředí venkovních sítí.

Realizace v distribučních společnostech ČEZ Distribuce, a.s. a E.ON Distribuce, a.s.

Katalogový list DOÚO Storm
Katalogový list Storm-01

Dodávka pro OZE v oblasti ČEZ Distribuce, a.s.

Dodávka 60 kusů RTU, z toho kompletní dodávka 30 kusů včetně celého rozvaděče do oblasti ČEZ Distribuce, a.s.

Katalogový list OZE Storm
Katalogový list Storm-01

Monitorování, řízení a automatizace distribučních trafostanic VN/NN

Řešení TECHSYS pro monitorování, řízení a automatizaci distribučních trafostanic (DTS). Modulární řešení na bázi terminálů Storm umožňuje flexibilní konfiguraci i prostorové uspořádání. Monitorování a řízení prvků a měření v DTS na straně VN i NN. Indikace poruchových stavů a průchodu poruchových proudů.

Katalogový list DTS Storm
Katalogový list Storm-01

Výstavba a rozšíření měření ECE

Terminály měření práce na bázi RTU Storm-00 instalované na předacích místech a dodávka centrály CKM na bázi Twister.

Realizace v řádu stovek kusů ve společnosti E.ON Energie, a.s.

Katalogový list Storm-01

Monitoring TR ČEPS nová výstavba a inovace

Výstavba a průběžná inovace monitorovacího systému ČEPS, a.s., který zahrnuje následující agendy: data z ŘS, centrální monitoring transformátorů (CMT), dohled THR, dohled WAMS a MTV. Dodávka zálohované sestavy serverů DELL a software Twister, u nové výstavby také realizace sítě LAN, dodávka stojanů, aktualizace sestav pro TechSight.

Katalogový list SW Twister
Katalogový list SW TechSight, SW TechAdmin

Monitorovací systém transformátorů (MST) pro vybrané transformátory ČEPS, a.s.

MST je určen pro provozní on-line diagnostiku transformátorů. Jedná se o kompletní dodávku rozvaděče s centrálou Twister Server a s monitorem plynů Calisto nebo Hydran. Součástí je také integrace do centrálního monitoringu transformátorů (CMT). Databáze zařízení je vyrobena pomocí TechAdmin.

Katalogový list Monitorovací systém transformátorů a tlumivek
Katalogový list SW TechSight

Výstavba a následný servis systému fázorových měření WAMS pro ČEPS, a.s.

Katalogový list SW TechSight

Software MTV – měření teplot vedení

Rozšíření aplikace MTV Zatížitelnost vedení o dalších 17 a doplnění aplikací zatížitelnost lanových  přípojnic. Obou případech jde o zpracování venkovních teplot, tepoty získávány od Českého hydrometeorologického ústavu a  slouží pro výpočet zatižitelnosti vedení.

Katalogový list SW TechSight

Bilanční systémy pro monitorování, regulaci a bilanci odběrů a dodávek energií

Zakázka zahrnuje distribuovaný sběr dat z měřidel, zpracování a vizualizace okamžitých měření a signálů v režimu on-line, kontrolu odběrového diagramu, regulace výroby a spotřeby, predikci pro řízení diagramu a zpracování dat pro ERÚ a OTE.

Realizace v LDS u několika zákazníků.

Katalogový list Storm-01
Katalogový list Bilanční systémy
Copyright © TECHSYS - HW a SW, a.s. Všechna práva vyhrazena