TECHSYS

Společnost TECHSYS – HW a SW, a. s., je od svého založení v roce 1991 tradičním výrobcem, dodavatelem a provozovatelem monitorovacích, řídicích a informačních systémů pro energetiku, průmysl, dopravu a telekomunikace.

V oboru dopravy se zaměřujeme především na oblast pevných trakčních zařízení, jako jsou dispečinky, měnírny a transformovny. Jedná se především o dispečerské SCADA systémy, dálkové ovládání a monitoring technologií měníren a další.

Řešení a aplikace

SCADA systémy

Monitorovací systémy

Dálkové ovládání a monitoring měníren a transformoven

Dálkové ovládání a monitoring distribučních sítí

Telemetrické jednotky RTU pro řízení a monitoring

Bilanční systémy a energetický management

Terminály měření energií

Monitorovací systémy transformátorů

Produkty

SW Twister

SW TechSight

SW TINA

Modulární systém Storm

Služby

Servisní služby

Studie, posudky a poradenství v oboru

Vývoj, návrh a výroba speciálních zařízení

Montáže a zprovoznění

Návrhy řešení

Správa systémů, SLA, Hotline

Publikace

Monitorovací systém transformátorů (ČK CIRED)

Implementace zásad Cyber Security (CK CIRED)

Embedded systémy v energetice – indikátor poruch (EGÚ)

Systém pro online monitoring distribuované infrastruktury (Elektroprůmysl)

Bilanční systémy (Elektroprůmysl)

 

Copyright © TECHSYS - HW a SW, a.s. Všechna práva vyhrazena