TECHSYS

Ochranné funkce Storm

Rozšíření funkcí o indikace poruch v elektrických sítích 

Ochranné funkce Storm rozšiřují vybrané jednotky této řady o sadu funkcí určených k indikaci poruchových stavů v elektrických sítích. Funkce je možné použít v modulech (základních jednotkách) a sestavách modulů (základní jednotka + expanzní modul) s funkcemi třífázového měřicího převodníku. Množina nabízených funkcí odpovídá obvyklým požadavkům na ochranné funkce v třífázových elektrických sítích všech napěťových úrovní, různých druhů vedení i způsobů uzemnění uzlu.

Ochranné funkce Storm

 

Copyright © TECHSYS - HW a SW, a.s. Všechna práva vyhrazena