TECHSYS

PRODUKTY TECHSYS Hardware TECHSYS

Hardware

Modulární řada embedded systému Storm dokonale pokrývá potřeby zákazníků pro sběr dat, monitoring, regulaci nebo automatizaci v těch nejnáročnějších podmínkách. Integrace vhodných prvků z oblasti energetiky, IoT, SMART a Průmysl 4.0 jsou garantem univerzálnosti systému. Důraz kladený na robustnost a spolehlivost přináší zákazníkům dlouhou životnost systému Storm.

Storm-01

Jednotka Storm-01 je základní modul řady Storm. Je vybaven komunikačními moduly a řadou komunikačních rozhraní, prostřednictvím kterých může být bez problémů integrován do řídicích a informačních systémů zákazníků.

Katalogový list Storm-01

Storm-03

Multifunkční měřicí převodník pro univerzální použití. Vysoká přesnost a široká škála měřicích, indikačních a ochranných funkcí, včetně zákaznicky definovaných. Nadstandardní výbava komunikačních rozhraní a protokolů umožňuje téměř neomezenou integraci.

Katalogový list Storm-03

Storm-04

Storm-04 je multifunkční terminál z rodiny Storm splňující všeobecné standardy systémů monitorování, řízení a automatizace v telekomunikacích, průmyslu, energetice i dalších oborech. Typické je využití pro monitoring prostředí, sledování spotřeby, přenos signalizací a pro dálkové ovládání.

Katalogový list Storm-04

Storm-05

Storm-05 je multifunkční terminál z rodiny Storm splňující všeobecné standardy systémů monitorování, řízení a automatizace v telekomunikacích, průmyslu, energetice i dalších oborech. Terminál je vybaven řadou komunikačních rozhraní, prostřednictvím kterých může být bez problémů integrován do stávajících systémů zákazníků. Typické je využití pro dálkové ovládání, monitoring prostředí, sledování spotřeby, přenos dat a měření teplot.

Katalogový list Storm-05

Storm-06

Storm-06 je multifunkční měřicí převodník z rodiny Storm určený pro měření střídavých a stejnosměrných proudů. Uplatnění nalezne zejména v telekomunikacích, dopravě, energetice i dalších oborech. Příkladem typického využití terminálu je monitorování trakčních zařízení, telekomunikační infrastruktury a technologií fotovoltaických elektráren.

Katalogový list Storm-06

Rozšiřující moduly

Expanzní moduly Storm rozšiřují počty vstupů a výstupů základních jednotek Storm-01 nebo Storm-04. Vhodnou kombinací základních jednotek a příslušných expanzních modulů je možné vytvořit sestavu terminálu odpovídající konkrétnímu použití a požadavkům zákazníka

Katalogový list Rozšiřující moduly
Katalogový list Storm-81
Copyright © TECHSYS - HW a SW, a.s. Všechna práva vyhrazena