TECHSYS

NOVINKY TECHSYS SW TECHSYS

SW TECHSYS

Úspěšně jsme dokončili elektro-dispečink v Dopravním podniku města Jihlava. Dispečerský systém dálkového ovládání měníren včetně vizualizace je instalován v Dopravním podniku města Jihlava. SW TECHSYS zahrnuje např. monitorování jednotlivých prvků měníren, dálkové ovládání systému včetně archivace hodnot, zobrazení výstrah a mnoho dalších funkcí.

Copyright © TECHSYS - HW a SW, a.s. Všechna práva vyhrazena