TECHSYS

NOVINKY TECHSYS Nový katalogový list TINA

Nový katalogový list TINA

Podívejte se na náš nový katalogový list. TINA je tenký vizualizační klient určený pro grafi ckou prezentaci technologických dat řídicích, monitorovacích a informačních systémů. Serverová část je podporována SW platformou Twister, TINA tak pro SW Twister poskytuje výkonné uživatelské rozhraní typu Human Machine Interface (HMI) a SW Twister je naopak jedním z možných zdrojů dat. Klientská část zajišťuje moderní zobrazení s responzivním designem určené pro běžné webové prohlížeče, včetně mobilních zařízení, z intranetu nebo internetu.

SW TINA

Copyright © TECHSYS - HW a SW, a.s. Všechna práva vyhrazena