TECHSYS

NOVINKY TECHSYS Nový katalogový list Ochranné funkce Storm

Nový katalogový list Ochranné funkce Storm

Podívejte se na náš nový katalogový list pro Ochranné funkce Storm. Ochranné funkce Storm rozšiřují vybrané jednotky této řady o sadu funkcí určených k indikaci poruchových stavů v elektrických sítích. Funkce je možné použít v modulech (základních jednotkách) a sestavách modulů (základní jednotka + expanzní modul) s funkcemi třífázového měřicího převodníku. Množina nabízených funkcí odpovídá obvyklým požadavkům na ochranné funkce v třífázových elektrických sítích všech napěťových úrovní, různých druhů vedení i způsobů uzemnění uzlu.

Katalogový list Ochranné funkce Storm
Copyright © TECHSYS - HW a SW, a.s. Všechna práva vyhrazena