Software

Klíčovou součástí našich produktů a aplikací je software a firmware vyvíjený v TECHSYS. Díky vlastnímu vývoji jsme schopni přizpůsobovat funkční vlastnosti zařízení nejen na úrovni běžné parametrizace, ale také doplněním zákaznických funkcí, vyřešením nestandardních vlastností okolních systémů apod.

Dlouholetá tradice vývoje real-time software a embedded firmware je zárukou vysoké kvality našich produktů a aplikací, schopnost provádět úpravy na úrovni software zaručuje jejich maximální flexibilitu.

 

SW Twister

Twister je aplikační software pro operační systémy Linux a Windows, který nachází uplatnění v zařízeních pro on-line sběr, přenos a zpracování dat v telemetrických, počítačových a mobilních datových sítích. Díky široké škálovatelnosti výkonu ho lze použít v malých terminálech pro sběr dat (RTU) a specializovaných technologických monitorech vybudovaných na různých HW platformách. Stejně dobře se hodí i pro centrální komunikační uzly sítí a velké datové servery, kde společně s dlouhodobou archivací dat a zobrazovacími klienty vytváří základ plnohodnotných SCADA systémů.

Katalogový list SW Twister

 

FW Storm

Zařízení rodiny Storm jsou dodávána s embedded firmware Storm. Tento firmware v maximální míře využívá vlastností jednotlivých HW klonů Storm, jeho součástí je i bohatá škála dopočtů a specializovaných funkcí pro různé obory, stejně jako provádění krátkodobé archivace získaných dat.

 

Databáze SQL/LTA

Důležitou součástí datových koncentrátorů, dohledových a řídicích systémů je archivace dat. Základem archivace dat v zařízeních Twister je SQL databáze doplněná specializovanou aplikaci LTA (Long Term Archiv), která řeší specifika spojená s real-time charakterem ukládaných dat (velká četnost a asynchronní charakter změn) a také nabízí prostředky pro provádění agregací nad dlouhodobými datovými řadami. 

 

Zobrazovací klienti

Důležitou součástí našich aplikací jsou programy, umožňující prezentovat zákazníkovi aktuální stav a historii změn sledovaných technologií formou technologických schémat, tabulek a grafů. K tomuto účelu slouží chytrý klient TechSight určený pro Windows i Linux, tenký klient WebSight a sada aplikací pro mobilní zařízení souhrnně označovaná jako MobilSight.

Katalogový list TechSight, Katalogový list WebSight, Katalogový list MobilSight

08.08.2018

Nový katalogový list Monitoring datových center

Máme nový katalogový list pro Monitoring datových center.  
30.07.2018

Katalogové listy v ruštině

Máme nové katalogové listy v ruském jazyce.  
28.06.2018

Nová nabídka zaměstnání

Hledáme nové kolegy.  
11.06.2018

Nově jsme využili protokol IEC 62056-21

Dokončili jsme Bilanční systém LDS u firmy ESAB VAMBERK. Na aplikaci jsme nově implementovali protokol IEC 62056-21.  
02.05.2018

Hannover Messe 2018

Vystavovali jsme na Hannover Messe.