Hardware

Modulární řada embedded systému Storm dokonale pokrývá potřeby zákazníků pro sběr dat, monitoring, regulaci nebo automatizaci v těch nejnáročnějších podmínkách. Integrace vhodných prvků z oblasti energetiky, IoT, SMART a Průmysl 4.0 jsou garantem univerzálnosti systému. Důraz kladený na robustnost a spolehlivost přináší zákazníkům dlouhou životnost systému Storm.

 

Storm-01

Jednotka Storm-01 je základní modul řady Storm. Je vybaven komunikačními moduly a řadou komunikačních rozhraní, prostřednictvím kterých může být bez problémů integrován do řídicích a informačních systémů zákazníků.

Katalogový list Storm-01

 

Storm-03

Multifunkční měřicí převodník pro univerzální použití. Vysoká přesnost a široká škála měřicích, indikačních a ochranných funkcí, včetně zákaznicky definovaných. Nadstandardní výbava komunikačních rozhraní a protokolů umožňuje téměř neomezenou integraci.

Katalogový list Storm-03

 

Storm-04

Storm-04 je multifunkční terminál z rodiny Storm splňující všeobecné standardy systémů monitorování, řízení a automatizace v telekomunikacích, průmyslu, energetice i dalších oborech. Typické je využití pro monitoring prostředí, sledování spotřeby, přenos signalizací a pro dálkové ovládání.

Katalogový list Storm-04

 

Storm-06

Storm-06 je multifunkční měřicí převodník z rodiny Storm určený pro měření střídavých a stejnosměrných proudů. Uplatnění nalezne zejména v telekomunikacích, dopravě, energetice i dalších oborech. Příkladem typického využití terminálu je monitorování trakčních zařízení, telekomunikační infrastruktury a technologií fotovoltaických elektráren.

Katalogový list Storm-06

 

Rozšiřující moduly

Expanzní moduly Storm rozšiřují počty vstupů a výstupů základních jednotek Storm-01 nebo Storm-04. Vhodnou kombinací základních jednotek a příslušných expanzních modulů je možné vytvořit sestavu terminálu odpovídající konkrétnímu použití a požadavkům zákazníka

Katalogový list Rozšiřující moduly, Katalogový list Storm-81

 

 

11.06.2018

Nově jsme využili protokol IEC 62056-21

Dokončili jsme Bilanční systém LDS u firmy ESAB VAMBERK. Na aplikaci jsme nově implementovali protokol IEC 62056-21.  
02.05.2018

Hannover Messe 2018

Vystavovali jsme na Hannover Messe.  
20.04.2018

Nový katalogový list Energetický dispečink dopravního podniku

Máme nový katalogový list pro Energetický dispečink dopravního podniku.  
09.04.2018

Recertifikace ISO

Obhájili jsme certifikáty ISO  
27.03.2018

Nový katalogový list Terminál měření energie

Máme nový katalogový list pro Terminál měření energie.