16.01.2018

Rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie

TECHSYS - HW a SW, a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Březinova 640/3a, PSČ 18600, IČ: 430 05 250, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 15429 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s § 529 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že valná hromada Společnosti učinila dne 10. 1. 2018 rozhodnutí, kterým došlo ke změně všech akcií emitovaných Společností na akcie zaknihované, a to ve formě notářského zápisu NZ 7/2018 N 6/2018 (dále jen „Rozhodnutí“).

19.03.2018

SW TECHSYS

SW TECHSYS v dálkovém ovládání měníren.  
14.03.2018

Ruský web

Doplnili jsme naše webové stránky o ruský jazyk.  
09.03.2018

Zveme Vás na veletrh HANNOVER MESSE

U příležitosti veletrhu HANNOVER MESSE, 23. - 27. 4. 2018, vás srdečně zveme k návštěvě stánku našeho obchodní partnera, společnost IVEP, a.s.  
26.02.2018

Middle East Electricity

Navštívíme výstavu Middle East Electricity.  
20.02.2018

Zveme Vás na AMPER 2018

U příležitosti veletrhu AMPER 2018, který se koná 20. - 23.3.2018, vás srdečně zveme k návštěvě stánku našeho obchodní partnera, společnost IVEP, a.s.