16.01.2018

Rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie

TECHSYS - HW a SW, a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Březinova 640/3a, PSČ 18600, IČ: 430 05 250, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 15429 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s § 529 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že valná hromada Společnosti učinila dne 10. 1. 2018 rozhodnutí, kterým došlo ke změně všech akcií emitovaných Společností na akcie zaknihované, a to ve formě notářského zápisu NZ 7/2018 N 6/2018 (dále jen „Rozhodnutí“).

11.06.2018

Nově jsme využili protokol IEC 62056-21

Dokončili jsme Bilanční systém LDS u firmy ESAB VAMBERK. Na aplikaci jsme nově implementovali protokol IEC 62056-21.  
02.05.2018

Hannover Messe 2018

Vystavovali jsme na Hannover Messe.  
20.04.2018

Nový katalogový list Energetický dispečink dopravního podniku

Máme nový katalogový list pro Energetický dispečink dopravního podniku.  
09.04.2018

Recertifikace ISO

Obhájili jsme certifikáty ISO  
27.03.2018

Nový katalogový list Terminál měření energie

Máme nový katalogový list pro Terminál měření energie.