20.12.2012

Monitoring transformátorů

Seminář Poděbrady 2012

V závěru podzimu 2012 se v Poděbradech konal již tradiční dvoudenní seminář Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy, pořádaný společností EGÚ Praha Engineering, a.s. Druhý den semináře zazněl příspěvek Monitoring transformátorů, autorů Ing. Ivo Ullmana, Ph.D., který příspěvek na semináři prezentoval, Ing. Jiřího Velka, oba ze společnosti ČEPS, a.s., a Ing. Zdeňka Pauknera, z naší společnosti.

Instalace monitoringu na transformátoru 400/110kV umístěného na jedné z tranformoven společnosti ČEPS, a.s.
Text abstraktu příspěvku:

Monitorování zařízení primární technologie v elektroenergetice patří mezi ty funkce, které umožňují zvýšit spolehlivost a kvalitu dodávek elektrické energie, snížit provozní náklady a optimalizovat využití drahé technologie.

Příspěvek se ve své úvodní části zaměřuje na to, pro které typy transformátorů a ve kterých oblastech elektroenergetiky má smysl o monitoringu hovořit. Jsou vyjmenovány hlavní oblasti aplikace on-line monitoringu i základní rozdíly jeho variant z hlediska rozsahu funkcí. Dále se porovnávají rozdíly mezi tradiční off-line diagnostikou a systémem monitoringu transformátorů pro on-line diagnostiku.

Ve druhé části příspěvku je popsána obecná struktura a funkce systému on-line monitoringu transformátorů TECHSYS včetně modelů. Na aktuálních ukázkách sestav ČEPS, a.s. jsou dokumentovány výstupy funkcí ve vztahu k jednotlivým subsystémům transformátorů – vinutí, olejové náplně, přepínače odboček, průchodek a systému chlazení.

Třetí část příspěvku je věnována výsledkům ze zpracování dlouhodobě archivovaných dat v prostředí ČEPS, a.s. Jsou zde vyhodnoceny průběhy vybraných veličin monitorovaných transformátorů a následné posouzení závažných trendů naměřených veličin. 

Závěrečnou částí příspěvku je zamyšlení o možnostech nasazení systému z hlediska různých oblastí elektroenergetiky, průmyslu a dopravy. Tedy nejen u operátora přenosové soustavy, ale také například v oblasti transformace 110kV/vn v distribučních sítích, v napájecích uzlech velkých průmyslových podniků, dopravních společností (SŽDC), ve specifických technologických zařízeních (hutě) a v neposlední řadě i v oblasti výroby elektrické energie (blokové transformátory velkých výkonů).

19.03.2018

SW TECHSYS

SW TECHSYS v dálkovém ovládání měníren.  
14.03.2018

Ruský web

Doplnili jsme naše webové stránky o ruský jazyk.  
09.03.2018

Zveme Vás na veletrh HANNOVER MESSE

U příležitosti veletrhu HANNOVER MESSE, 23. - 27. 4. 2018, vás srdečně zveme k návštěvě stánku našeho obchodní partnera, společnost IVEP, a.s.  
26.02.2018

Middle East Electricity

Navštívíme výstavu Middle East Electricity.  
20.02.2018

Zveme Vás na AMPER 2018

U příležitosti veletrhu AMPER 2018, který se koná 20. - 23.3.2018, vás srdečně zveme k návštěvě stánku našeho obchodní partnera, společnost IVEP, a.s.