Koncentrátory

Aplikace koncentrátorů TECHSYS je postavena jako modulární SW balík s řadou funkcí. Důraz je především kladen na robustnost, škálovatelnost a požadavky kybernetické bezpečnosti, díky čemuž nacházejí uplatnění od jednoduchých systémů až po systémy složité s maximálním důrazem na bezpečnost a spolehlivost.

 

Datový a komunikační koncentrátor

Datový koncentrátor slouží ke sběru dat z rozlehlých podřízených systémů, jejich archivaci a předávání do systémů nadřazených. Datový koncentrátor je typickou částí SCADA systémů, kde zajišťuje nejen sběr dat a vazbu do dalších systémů, ale i vrstvu zajišťující bezpečnostní oddělení citlivých částí.

 

Koncentrátor DLMS

Koncentrátor DLMS je moderní prvek určený pro zpracování dat obchodního měření v oblastech výroby, přenosu, distribuce i spotřeby elektrické energie, plynu, tepla, vody a dalších médií.

Katalogový list Koncentrátor DLMS

 

08.08.2018

Nový katalogový list Monitoring datových center

Máme nový katalogový list pro Monitoring datových center.  
30.07.2018

Katalogové listy v ruštině

Máme nové katalogové listy v ruském jazyce.  
28.06.2018

Nová nabídka zaměstnání

Hledáme nové kolegy.  
11.06.2018

Nově jsme využili protokol IEC 62056-21

Dokončili jsme Bilanční systém LDS u firmy ESAB VAMBERK. Na aplikaci jsme nově implementovali protokol IEC 62056-21.  
02.05.2018

Hannover Messe 2018

Vystavovali jsme na Hannover Messe.