Koncentrátory

Aplikace koncentrátorů TECHSYS je postavena jako modulární SW balík s řadou funkcí. Důraz je především kladen na robustnost, škálovatelnost a požadavky kybernetické bezpečnosti, díky čemuž nacházejí uplatnění od jednoduchých systémů až po systémy složité s maximálním důrazem na bezpečnost a spolehlivost.

 

Datový a komunikační koncentrátor

Datový koncentrátor slouží ke sběru dat z rozlehlých podřízených systémů, jejich archivaci a předávání do systémů nadřazených. Datový koncentrátor je typickou částí SCADA systémů, kde zajišťuje nejen sběr dat a vazbu do dalších systémů, ale i vrstvu zajišťující bezpečnostní oddělení citlivých částí.

 

Koncentrátor DLMS

Koncentrátor DLMS je moderní prvek určený pro zpracování dat obchodního měření v oblastech výroby, přenosu, distribuce i spotřeby elektrické energie, plynu, tepla, vody a dalších médií.

Katalogový list Koncentrátor DLMS

 

11.06.2018

Nově jsme využili protokol IEC 62056-21

Dokončili jsme Bilanční systém LDS u firmy ESAB VAMBERK. Na aplikaci jsme nově implementovali protokol IEC 62056-21.  
02.05.2018

Hannover Messe 2018

Vystavovali jsme na Hannover Messe.  
20.04.2018

Nový katalogový list Energetický dispečink dopravního podniku

Máme nový katalogový list pro Energetický dispečink dopravního podniku.  
09.04.2018

Recertifikace ISO

Obhájili jsme certifikáty ISO  
27.03.2018

Nový katalogový list Terminál měření energie

Máme nový katalogový list pro Terminál měření energie.