Bilanční systémy

Aplikace bilančních systémů TECHSYS nacházejí uplatnění napříč obory od energetiky až po obchodníky s elektrickou energií. Modulární aplikace s širokou škálou funkcí je vždy složena z jednotek pro distribuovaný sběr dat z měřidel, z centrálního serveru a z vizualizace. Aplikaci je možno postavit jako CLOUD nebo doplnit do již existujících systémů.

 

Bilanční systémy pro obchodníky s elektrickou energií

Komplexní řešení pro monitorování a bilanci odběrů a dodávek energií. Zpracování měření elektřiny, plynu, tepla a vody. Modulární aplikace s širokou škálou funkcí pro účastníky energetického trhu.

 

Bilanční systémy pro průmyslové podniky a lokální distribuční sítě

Aplikace pro monitorování, regulaci a bilanci odběrů a dodávek energií. Zpracování měření elektřiny, plynu, tepla a vody. Nedílná součást implementace Energetického Managementu, plnícího požadavky ISO 50001 pro neustálé zlepšování využívání energií a snižování nákladů. Jednoduchá možnost rozšíření o aplikace pro dispečerské řízení a správu distribuční sítě.

Katalogový list: Bilanční systémy

 

 

11.06.2018

Nově jsme využili protokol IEC 62056-21

Dokončili jsme Bilanční systém LDS u firmy ESAB VAMBERK. Na aplikaci jsme nově implementovali protokol IEC 62056-21.  
02.05.2018

Hannover Messe 2018

Vystavovali jsme na Hannover Messe.  
20.04.2018

Nový katalogový list Energetický dispečink dopravního podniku

Máme nový katalogový list pro Energetický dispečink dopravního podniku.  
09.04.2018

Recertifikace ISO

Obhájili jsme certifikáty ISO  
27.03.2018

Nový katalogový list Terminál měření energie

Máme nový katalogový list pro Terminál měření energie.