Bilanční systémy

Aplikace bilančních systémů TECHSYS nacházejí uplatnění napříč obory od energetiky až po obchodníky s elektrickou energií. Modulární aplikace s širokou škálou funkcí je vždy složena z jednotek pro distribuovaný sběr dat z měřidel, z centrálního serveru a z vizualizace. Aplikaci je možno postavit jako CLOUD nebo doplnit do již existujících systémů.

 

Bilanční systémy pro obchodníky s elektrickou energií

Komplexní řešení pro monitorování a bilanci odběrů a dodávek energií. Zpracování měření elektřiny, plynu, tepla a vody. Modulární aplikace s širokou škálou funkcí pro účastníky energetického trhu.

 

Bilanční systémy pro průmyslové podniky a lokální distribuční sítě

Aplikace pro monitorování, regulaci a bilanci odběrů a dodávek energií. Zpracování měření elektřiny, plynu, tepla a vody. Nedílná součást implementace Energetického Managementu, plnícího požadavky ISO 50001 pro neustálé zlepšování využívání energií a snižování nákladů. Jednoduchá možnost rozšíření o aplikace pro dispečerské řízení a správu distribuční sítě.

Katalogový list: Bilanční systémy

 

 

08.08.2018

Nový katalogový list Monitoring datových center

Máme nový katalogový list pro Monitoring datových center.  
30.07.2018

Katalogové listy v ruštině

Máme nové katalogové listy v ruském jazyce.  
28.06.2018

Nová nabídka zaměstnání

Hledáme nové kolegy.  
11.06.2018

Nově jsme využili protokol IEC 62056-21

Dokončili jsme Bilanční systém LDS u firmy ESAB VAMBERK. Na aplikaci jsme nově implementovali protokol IEC 62056-21.  
02.05.2018

Hannover Messe 2018

Vystavovali jsme na Hannover Messe.