TECHSYS

NOVINKY TECHSYS Úspěšná dodávka TECHSYS pro Unicorn a BritNed

Úspěšná dodávka TECHSYS pro Unicorn a BritNed

Společnost TECHSYS se podílela na dodávce důležité části řídicího systému společnosti Unicorn Systems pro společnost BritNed. Systém označovaný jako BritNed Control Point System (BNCPS) zajišťuje automatizaci a optimalizaci řízení provozu podmořského stejnosměrného kabelu mezi Holandskem a Velkou Británií.

Dodávkou TECHSYS je modul komunikačního rozhraní mezi systémem BNCPS a technologickým řídicím systémem HVDC kabelu. Zadání pracovníků Unicorn Systems, propojit svět infromačního systému a jeho SQL databází s real-time řídicím systémem komunikujícím standardním protokolem IEC 60870-5-104, vyřešili naši pracovníci s pomocí TECHYS standardního SW Twister2013. Většina požadavků byla realizována formou parametrizace standardních funkcí SW Twister2013, do úzkých nás nedostal ani požadavek na dodávku dvojité hot stanby konfigurace. Rozsáhlá míra škálovatelnosti řešení s SW Twister2013 je totiž jednou z jeho typických vlastností, která nám umožňuje dodat téměř libovolnou konfiguraci.

Příkladný byl i průběh celé dodávky, včetně spolupráce s pracovníky Unicorn Systems. Základní koncept budoucího řešení vznikl už při našem prvním setkání, což nám umožnilo dodat testovací vzorek určený pro úvodní testy funkce již velmi krátce po podpisu smlouvy. Kvalita a stabilita našeho řešení se projevila i tím, že jsme jak testovací, tak finální konfiguraci dodali bez toho, že by se naši pracovníci účastnili uvedení do provozu v místěch testů nebo v místě finální instalace.

Jsme hrdí na práci našich kolegů, kteří se dodávky pro společnost Unicorn Systems a jejím prostřednictvím i BritNed účastnili i na to, že jsme při této dodávce mohli spolupracovat s týmy Unicorn Systems.

Související odkazy

Společnost Unicorn Systems vyvinula řídicí systém pro BritNed

Copyright © TECHSYS - HW a SW, a.s. Všechna práva vyhrazena