TECHSYS

NOVINKY TECHSYS PF 2017

PF 2017

Vážení obchodní partneři,

děkujeme Vám za projevenou důvěru a za spolupráci v roce  2016  a do nového roku 2017 vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspě chů.

PF 2017

Těšíme se na vzájemnou spolupráci v roce 2017 a přejeme nám všem, aby byla minimálně tak úspěšná jako v roce, který právě končí.

Zdeněk Paukner, ředitel a předseda představenstva

Copyright © TECHSYS - HW a SW, a.s. Všechna práva vyhrazena