TECHSYS

NOVINKY TECHSYS PF 2014

PF 2014

Vážení obchodní partneři.

Dovolte nám, abychom vám jménem společnosti TECHSYS - HW a SW, a.s., všech našich kolegyň a kolegů i jménem svým poděkovali za projevenou důvěru a spolupráci v roce 2013 a popřáli do nového roku 2014 hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.

Foto PF 2014

Těšíme se na vzájemnou spolupráci v roce 2014 a přejeme nám všem, aby byla minimálně tak úspěšná jako v roce, který právě končí.

Zdeněk Paukner, ředitel a předeseda představenstva a Jiří Roubal, vedoucí obchodního oddělení

Copyright © TECHSYS - HW a SW, a.s. Všechna práva vyhrazena