TECHSYS

NOVINKY TECHSYS Oprávnění pro nové oblasti podnikání

Oprávnění pro nové oblasti podnikání

Společnost TECHSYS - HW a SW, a.s. se stala držitelem osvědčení, potvrzující oprávnění k podnikání v oblasti elektronických komunikací, týkající se těchto komunikačních činností:

Oprávnění nám udělil Český telekomunikační úřad (ČTÚ).

Foto Oprávnění pro nové oblasti podnikání

Copyright © TECHSYS - HW a SW, a.s. Všechna práva vyhrazena