TECHSYS

NOVINKY TECHSYS Nový produkt: Storm-03

Nový produkt: Storm-03

Storm-03 je pokračovatelem řady měřicích převodníků µTEK Meter a Storm-54, které se v našich řešení osvědčily v tisícovkách instalací. Storm-03 na tuto úspěšnou sérii navazuje a přináší s sebou, jak je v TECHSYS již tradicí, celou řadu dalších inovací. Již tradiční sadu měření elektrických veličin, který jsou odvozeny od základního měření napětí a produ v elektrických 3fázových sítích, doplňuje sadou indikačních ochranných funkcí, které umožňují jednoduchou a spolehlivou indikaci poruchových dějů. V současné době jsou k dipsozici ochranné funkce (dle specifikace ANSI) s kódy 50, 51 a 67, další přijdou na řadu v nejbližší době. Kromě indikačních ochranných funkcí nabízí převodník i možnost záznamu poruchových událostí (tzv. poruchový zapisovač), který se může stát efektivním nástrojem analýzy dějů a událostí v elektrické síti, do které je zapojen. 
 
Nový převodník rozšířuje i možnosti své integrace díky dalším rozhraním, kdy tradiční sériové rozhraní RS485 bylo doplněno druhým sériovým rozhraním RS232 a také síťovým rozhraním Ethernet. Tato sada nyní umožňuje použítí převodníku téměř v téměř neomezeném spektru aplikací i systémů, zvláště, když je na uvedených rozhraních možné použít jakýkoliv z protokolů implementovaných v terminálech řady Storm.
 
Storm-03 je prvním z modulů řad Storm, který umožńuje připojení k novým typům senzorů pro měření elektrických veličin. Kromě možností přímého měření a měření prostřednictvím měřicích transformátorů proudů a napětí, mohou být k převodníku připojeny i moderní senzory napětí - napěťové odporové a kapacitní děliče - a proudu - rogowskiho cívky a hallovy sondy.
 
Kromě měřicích vstupů je převodník vybaven i sadou vstupů a výstupů digitálních, které v kombinaci s výkonným procesorem, kterým je převodník vybaven, umožní realizovat nejen celou řadu standardních funkcí, ale také funkcí definovaných našimi zákazníky. Pro ty se převodník může stát výkonnou a přitom levnou komponentou s celou řadu automatizačních a regulačních funkcí.
 
Storm-03 se nyní stává standardní součástí řešení TECHSYS, ve kterých nejen plně nahradí své předcůdce (µTEK Meter a Storm-54), ale přinese zejména zcela nové možnosti v oblasti indikace, automatizace a regulace. Zároveň je ale připraven stát se součástí řešení našich zákazníků, kterým může být nabídnout nejen se svou standardní množinou funkcí, ale také s funkcemi, které plně pokryjí jejich konkrétní, jakkoliv speciální požadavky.
Storm-03
Copyright © TECHSYS - HW a SW, a.s. Všechna práva vyhrazena