TECHSYS

NOVINKY TECHSYS Nový katalogový list Monitoring datových center

Nový katalogový list Monitoring datových center

Podívejte se na náš nový katalogový list pro Monitoring datových center. Jedná se o komplexní modulární řešení pro online dohled a diagnostiku datových center, počítačových sálů, či jiných ICT technologií. Princip celého systému je založen na sběru dat z tzv. sběrných modulů a čidel, jejich zpracování v centrálním dohledovém systému a prezentaci ve vizualizačních klientech. Snímaná data jsou systémem archivována a umožňují zpětnou analýzu. Modularita celého systému a široká škála možných připojitelných čidel umožňuje systém přizpůsobit přesně dle požadavků zákazníka a kdykoliv jej rozšiřovat, či měnit jeho konfiguraci. Součástí řešení může být i bilanční systém určený pro bilancování spotřeby elektrické energie vybraných technologií, díky čemuž systém napomáhá i k analýze odběrového diagramu a optimalizaci nákladů.

Monitoring datových center
Copyright © TECHSYS - HW a SW, a.s. Všechna práva vyhrazena