TECHSYS

NOVINKY TECHSYS Rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie

Rozhodnutí o přeměně akcií na zaknihované akcie

TECHSYS - HW a SW, a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Březinova 640/3a, PSČ 18600, IČ: 430 05 250, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 15429 (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s § 529 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že valná hromada Společnosti učinila dne 10. 1. 2018 rozhodnutí, kterým došlo ke změně všech akcií emitovaných Společností na akcie zaknihované, a to ve formě notářského zápisu NZ 7/2018 N 6/2018 (dále jen „Rozhodnutí“).

Copyright © TECHSYS - HW a SW, a.s. Všechna práva vyhrazena