TECHSYS

NOVINKY TECHSYS Oznámení o přidělení ISIN

Oznámení o přidělení ISIN

Přidělení ISIN kódu Centrálním depozitářem investičním nástrojům je v souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a v souladu s povinnostmi Centrálního depozitáře jako člena Asociace národních číslovacích agentur (ANNA). Přidělení kódu ISIN slouží pro mezinárodní identifikaci investičních nástrojů.

Copyright © TECHSYS - HW a SW, a.s. Všechna práva vyhrazena