TECHSYS

NOVINKY TECHSYS Nová politika společnosti

Nová politika společnosti

Představenstvo společnosti schválilo Politiku společnosti.

Politika společnosti TECHSYS - HW a SW, a.s., je dokument, ve které formulujeme vše, co jsme vždycky pokládali za klíčové s ohledem na smysl existence naší společnosti. Dokládá to ostatně i úvodní odstavec dokumentu, ve kterém se hovoří o našich cílech a hodnotách:

Plné znění textu můžete nalézt zde.

Copyright © TECHSYS - HW a SW, a.s. Všechna práva vyhrazena