TECHSYS

NOVINKY TECHSYS Článek Bilanční systémy

Článek Bilanční systémy

V únorovém čísle internetového vydání časopisu ElektroPrůmysl.cz vyšel článek s názvem Bilanční systémy našeho kolegy pana Jiřího Roubala.

Jiří Roubal pracuje v TECHSYS od roku 2012 na pozici vedoucího obchodního oddělení.

V článku se dozvíte, co získají zákazníci naší společnosti, pokud si pořídí jednu z našich významných aplikací, Bilanční systém. Článek jednoduchým způsobem popisuje strukturu našeho řešení a věnuje se ve stručném výčtu jeho jednotlivým funkcím. Může být námětem pro každého, kdo má zájem optimalizovat své energetické hospodářství, ušetřit nemalé náklady při využívání jednotlivých druhů energií. Nejen tedy energie elektrické, ale například i plynu, tepla a také celé řady médií, například vody či technických plynů.

Řešíte-li problény s dodržením sjednané spotřeby elektrické energie nebo plynu, straší-li vás penále za nedodržení 1/4 hodinového maxima  spotřeby nebo dohodnutého účiníku nebo nemůžete-li se dopočítat bilance spotřeby zmiňovaných komodit nebo dalších médií, ať už z důvodu technických ztrát nebo prostě jen proto, že tušíte někde černý odběr, může vám aplikace Bilančního systému TECHSYS pomoci.

Odkaz na článek http://www.elektroprumysl.cz/casopis/2017/unor/index.html#88

Copyright © TECHSYS - HW a SW, a.s. Všechna práva vyhrazena